Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «[Η γυναίκα είχε ένα φόρεμα]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 161-162