Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «[Στη στροφή ενός δρόμου είδα ναύτες]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 161