Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «[Δεν ξέρω πια αν την αγαπώ]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 162