Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «[Τελικά τα ψέματα δε με φοβίζουν πια]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 161