Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «[Παρατηρώ την αργία της Κυριακής]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 160-161