Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «[Δεν έχω πια οίκτο για τον εαυτό μου]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 159