Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «[Είχα το κουράγιο να κοιτάξω πίσω]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 159-160