Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «Φθινόπωρο του Ρήνου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 158-159