Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «[Leo Longanesi]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 156-157