Είστε εδώ

Longanesi Leo, «Η κυρία σας (απάνθισμα)», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 141-156