Είστε εδώ

Σουρούνης Αντώνης, «Από τη ζωή των επίπλων», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 101-120