Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Παλίροια», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 99-100