Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Δημοσιεύματα Ν. Λαπαθιώτη στο Μπουκέτο (1924-1932)», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 238-241