Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δελτίο Κριτικής Δισκογραφίας. Αφιέρωμα στον Σκαλκώτα», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 82