Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Γιάννης Βανίδης», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 92-93