Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ένα τεύχος του Ausblicke», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 84