Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γεωργίου Ρ. Παππά Γεωργίου, Η ορφάνια]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 56