Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η Αφισσά όπως είναι σήμερα», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 55