Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Λογοτεχνικά βιβλία και περιοδικά που τυπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη (1850-1950). Πρώτη καταγραφή», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 57-79