Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Επιδράσεις των ποιητών της Διαγωνίου στους νεώτερους ποιητές», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 244-273