Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Η λύρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 136-147