Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Η έξοδος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 127-136