Είστε εδώ

Bachmann Ingeborg, «Η Ούντινε φεύγει», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 148-156