Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Σιωπηλοί διάλογοι με τον Κοζίνσκι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 82-85