Είστε εδώ

Charlton Hannah, «Cockpit και Blind date», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 73-81