Είστε εδώ

Borchers Elisabeth, «Η κηδεία στο Μπολσβάιλ», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 86