Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «[Ανιχνεύω]», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 14-15