Είστε εδώ

Λεγκάκης Γιάννης, «Τα πολιτικά», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 16-18