Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «Ξημέρωμα στην Κρήτη», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 13-14