Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Σκέψεις για τη ζωγραφική του Ζογλοπίτη», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 307-308