Είστε εδώ

Τσιρογιάννης Απόστολος, «Τοπίο», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 306