Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Απόστολος Τσιρογιάννης», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 305-306