Είστε εδώ

Πασσίσης Ηλίας, «Πλαστικά μπουκάλια», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 304