Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Ηλίας Πασσίσης», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 304-305