Είστε εδώ

Χριστίδου Λευκή, «Σπίτι στον παλιό Σταθμό», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 298