Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Κώστας Τσόκλης», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 300-304