Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Η ζωγραφική της Λευκής Χριστίδου», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 297-300