Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Θα ’ρθουν κι άλλοι χειμώνες», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 262