Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Το σαλόνι», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 262