Είστε εδώ

Ανδρέου Λάζαρος, «[Λυπημένη φωτογραφία]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 260-261