Είστε εδώ

Montale Eugenio, «Μεσημέρισμα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 227