Είστε εδώ

Bezruč Petr, «Χωρίς εμένα και με μένα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 228