Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Ο Σωτήρης», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 223-226