Είστε εδώ

Ungaretti Giuseppe, «Αδέρφια», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976), σ. 221-222