Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Η θεια μου η Κατερίνη», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 183-184