Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Ο Σίμος, ο γάιδαρός μου», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 182-183