Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Τα χαρακτικά του Π. Τέτση», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 98-100