Είστε εδώ

Θεοφίλης Γιάννης, «Το καφενείο του χωριού», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 97