Είστε εδώ

Τέτσης Παναγιώτης, «Λιθογραφία», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 99