Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Η λαϊκή ζωγραφική του Γιάννη Θεοφίλη», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 96-98